+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso see

 

vidieť, uvidieť, pozrieť

Neurčitok

(Infinitive)

seeA2
Minulý čas

(past simple)

saw
Minulé príčastie

(Past Participle)

seen

Nepravidelné sloveso see

Vety so see

We see her once a week when she comes to pick up her son from school.

 

Vidíme ju raz do týždňa, keď chodí vyzdvihnúť syna zo školy.

Videl som ťa včera v parku.

3. seen – minulé príčastie

I haven´t seen Lukas today. Is he in the office?

 

Nevidel som dnes Lukáša. Je v kancelárii?

I´ve never seen the police in our neighbourhood before. What are they doing here?

 

Nikdy predtým som nevidel/a políciu v našom susedstve. Čo tu robia?

Sometimes I wonder if I’ll ever stop seeing that.

 

Niekedy sa divím, či to prestanem vídavať.

Definícia slovesa see

Anglicky

VERB

saw, seen, see·ing.

  • to perceive with the eyes; look at.

Slovensky

Sloveso

vidieť, uvidieť, pozrieť.

  • vnímať očami; pozerať sa na.

Synonymá see (vo význame „perceive with eyes“)

detect examine identify
look notice watch

Synonymá see (vo význame „appreciate, comprehend“)

catch determine discover
experience feature get

Synonymá see (vo význame „accompany, guide“)

call conduct encounter
lead show visit

Synonymá see (vo význame „visualize“)

anticipate feature realize

Antonymá see (vo význame „perceive with eyes“)

disbelieve ignore miss

Antonymá see (vo význame „appreciate, comprehend“)

disregard fail forget

Antonymá see (vo význame „accompany, guide“)

avoid cancel conceal

Antonymá see (vo význame „visualize“)

disregard ignore neglect

Časovanie see

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I see

you see

he/she/it sees

we see

they see

you see

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I saw

you saw

he/she/it saw

we saw

they saw

you saw

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will see

you will see

he/she/it will see

we will see

they will see

you will see

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have seen

you have seen

he/she/it has seen

we have seen

they have seen

you have seen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had seen

you had seen

he/she/it had seen

we had seen

they had seen

you had seen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have seen

you will have seen

he/she/it will have seen

we will have seen

they will have seen

you will have seen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am seeing

you are seeing

he/she/it is seeing

we are seeing

they are seeing

you are seeing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was seeing

you were seeing

he/she/it was seeing

we were seeing

they were seeing

you were seeing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be seeing

you will be seeing

he/she/it will be seeing

we will be seeing

they will be seeing

you will be seeing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been seeing

you have been seeing

he/she/it has been seeing

we have been seeing

they have been seeing

you have been seeing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been seeing

you had been seeing

he/she/it had been seeing

we had been seeing

they had been seeing

you had been seeing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been seeing

you will have been seeing

he/she/it will have been seeing

we will have been seeing

they will have been seeing

you will have been seeing

Conditional present

I would see

you would see

he/she/it would see

we would see

they would see

you would see

Conditional perfect

I would have seen

you would have seen

he/she/it would have seen

we would have seen

they would have seen

you would have seen

Conditional present progressive

I would be seeing

you would be seeing

he/she/it would be seeing

we would be seeing

they would be seeing

you would be seeing

Conditional perfect progressive

I would have been seeing

you would have been seeing

he/she/it would have been seeing

we would have been seeing

they would have been seeing

you would have been seeing

Positive
Pozitívny

you see

we Let’s see

you see

Negative
Negatívny

you don’t see

we don’t see

you don’t see

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.