+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso catch

 

chytiť, upútať, stihnúť

Neurčitok

(Infinitive)

catchA2
Minulý čas

(past simple)

caught
Minulé príčastie

(Past Participle)

caught

Nepravidelné sloveso catch

Vety s catch

Dúfam, že stihnem ďalší autobus.

Chytíš nádchu, ak nebudeš nosiť šál.

2. caughtminulý čas jednoduchý

The police caught thieves when they were trying to steal a car.

 

Policajti chytili zlodejov, keď sa snažili ukradnúť auto.

Dievča chytilo loptu a začalo utekať.

3. caught – minulé príčastie

You have been sneezing since the morning. You must have caught a cold!

 

Od rána kýchaš. Musel/a si chytiť nádchu!

Pašeráci boli chytení pri hranici.

4. catchingprítomný čas priebehový

We are catching the rubbish in this net and then loading onto a lorry.

 

Zachytávame odpadky v tejto sieti a potom ich nakladáme na nákladné auto.

Definícia slovesa catch

Anglicky

VERB

(used with object), caught, catch·ing.

  •  to seize or capture, especially after pursuit:
  • to catch a criminal.
  • to catch a runaway horse.

Slovensky

Sloveso

(používané s objektom), chytil, chytá.

  • zmocnenie sa alebo zachytenie, a to najmä po prenasledovaní:
  • chytiť zločinca.
  • chytiť utekajúceho koňa.

Synonymá catch (vo význame „ensnare, apprehend“)

arrest capture grab
pick take trap

Synonymá catch (vo význame „find out, discover“)

detect spot descry

Synonymá catch (vo význame „contract an illness“)

get take develop

Synonymá catch (vo význame „come from behind and grab“)

get go after grab
overtake pass reach

Synonymá catch (vo význame „hear and understand“)

follow get see

Antonymá catch (vo význame „ensnare, apprehend“)

free give let go

Antonymá catch (vo význame „find out, discover“)

overlook be immune free

Antonymá catch (vo význame „contract an illness“)

fail lose misunderstand

Antonymá catch (vo význame „come from behind and grab“)

depart fall behind leave

Antonymá catch (vo význame „hear and understand“)

lose misunderstand neglect

Časovanie catch

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I catch

you catch

he/she/it catches

we catch

they catch

you catch

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I caught

you caught

he/she/it caught

we caught

they caught

you caught

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will catch

you will catch

he/she/it will catch

we will catch

they will catch

you will catch

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have caught

you have caught

he/she/it has caught

we have caught

they have caught

you have caught

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had caught

you had caught

he/she/it had caught

we had caught

they had caught

you had caught

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have caught

you will have caught

he/she/it will have caught

we will have caught

they will have caught

you will have caught

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am catching

you are catching

he/she/it is catching

we are catching

they are catching

you are catching

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was catching

you were catching

he/she/it was catching

we were catching

they were catching

you were catching

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be catching

you will be catching

he/she/it will be catching

we will be catching

they will be catching

you will be catching

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been catching

you have been catching

he/she/it has been catching

we have been catching

they have been catching

you have been catching

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been catching

you had been catching

he/she/it had been catching

we had been catching

they had been catching

you had been catching

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been catching

you will have been catching

he/she/it will have been catching

we will have been catching

hey will have been catching

you will have been catching

Conditional present

I would catch

you would catch

he/she/it would catch

we would catch

they would catch

you would catch

Conditional perfect

I would have caught

you would have caught

he/she/it would have caught

we would have caught

they would have caught

you would have caught

Conditional present progressive

I would be catching

you would be catching

he/she/it would be catching

we would be catching

they would be catching

you would be catching

Conditional perfect progressive

I would have been catching

you would have been catching

he/she/it would have been catching

we would have been catching

they would have been catching

you would have been catching

Positive
Pozitívny

you catch

we Let’s catch

you catch

Negative
Negatívny

you don’t catch

we don’t catch

you don’t catch

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.