+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso shed

 

zhodiť, zvliekať, rozsypať, plznúť

Neurčitok

(Infinitive)

shedC2
Minulý čas

(past simple)

shed
Minulé príčastie

(Past Participle)

shed

Nepravidelné sloveso shed

Vety so shed

Ako často hady zvliekajú kožu?

The driver made sure that nobody was watching and shed a load of rubbish in the forest.

 

Vodič sa ubezpečil, že ho nikto nesledoval a rozsypal v lese veľa odpadkov.

3. shed – minulé príčastie

The trees have shed their leaves. Winter´s coming.

 

Stromy zhodili listy. Zima prichádza.

Kamila´s on a new diet. She´s shed ten kilos since May.

 

Kamila je na novej diéte. Od mája zhodila desať kíl.

4. shedding prítomný čas priebehový

My dog is shedding an awful lot of hair. Is this normal?

 

Môj pes strašne pĺzne. Je to normálne?

Definícia slovesa shed

Anglicky

VERB

shed, shed·ding.

  • (of a tree or other plant) allow (leaves or fruit) to fall to the ground.
  • „both varieties shed leaves in winter“
  • (of a reptile, insect, etc.) allow (its skin or shell) to come off, to be replaced by another one that has grown underneath

Slovensky

Sloveso

zhodiť.

  • (zo stromu alebo inej rastliny) umožňujú (listom alebo ovociu) padnúť na zem.
  • „obe odrody odhadzujú listy v zime“
  • (z plazov, hmyzu, atď.) umožňujú, aby (koža alebo škrupina) zišla dole/odlúpla sa, aby bola nahradená ďalšou

Synonymá shed 

discard drop jettison
scrap slip take off

Antonymá shed 

keep catch collect

Časovanie shed

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shed

you shed

he/she/it sheds

we shed

they shed

you shed

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shed

you shed

he/she/it shed

we shed

they shed

you shed

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will shed

you will shed

he/she/it will shed

we will shed

they will shed

you will shed

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shed

you have shed

he/she/it has shed

we have shed

they have shed

you have shed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shed

you had shed

he/she/it had shed

we had shed

they had shed

you had shed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shed

you will have shed

he/she/it will have shed

we will have shed

they will have shed

you will have shed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shedding

you are shedding

he/she/it is shedding

we are shedding

they are shedding

you are shedding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shedding

you were shedding

he/she/it was shedding

we were shedding

they were shedding

you were shedding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shedding

you will be shedding

he/she/it will be shedding

we will be shedding

they will be shedding

you will be shedding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been shedding

you have been shedding

he/she/it has been shedding

we have been shedding

they have been shedding

you have been shedding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shedding

you had been shedding

he/she/it had been shedding

we had been shedding

they had been shedding

you had been shedding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been shedding

you will have been shedding

he/she/it will have been shedding

we will have been shedding

they will have been shedding

you will have been shedding

Conditional present

I would shed

you would shed

he/she/it would shed

we would shed

they would shed

you would shed

Conditional perfect

I would have shed

you would have shed

he/she/it would have shed

we would have shed

they would have shed

you would have shed

Conditional present progressive

I would be shedding

you would be shedding

he/she/it would be shedding

we would be shedding

they would be shedding

you would be shedding

Conditional perfect progressive

I would have been shedding

you would have been shedding

he/she/it would have been shedding

we would have been shedding

they would have been shedding

you would have been shedding

Positive
Pozitívny

you shed

we Let’s shed

you shed

Negative
Negatívny

you don’t shed

we don’t shed

you don’t shed

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.