+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso spring

 

vyskočiť, skočiť

Neurčitok

(Infinitive)

springC2
Minulý čas

(past simple)

sprang
Minulé príčastie

(Past Participle)

sprung

Nepravidelné sloveso spring

Vety so spring

These animals have long legs and they easily spring over obstacles.

 

Tieto zvieratá majú dlhé nohy a jednoducho skáču cez prekážky.

2. sprang minulý čas jednoduchý

He slammed the door hoping my fingers would get caught but I sprang back in time.

 

Buchol dvermi, dúfajúc, že mi pribuchne prsty, ale ja som včas uskočil.

3. sprung – minulé príčastie

Vyskočil a zobral si sušienky.

4. springing prítomný čas priebehový

Wave power is still in its infancy, but it is far less controversial than the wind farms that are springing up around Britain.

 

Výroba energie z vĺn je stále v plienkach, ale je oveľa menej kontroverzná, ako veterné farmy, ktoré vyskakujú (objavujú sa) okolo Británie.

Definícia slovesa spring

Anglicky

VERB

sprang, sprung, spring·ing.

  • to move or cause to move suddenly upwards or forwards in a single motion

Slovensky

Sloveso

vyskočiť, skočiť.

  • pohnúť sa alebo prudko vyraziť smerom nahor a dopredu v rámci jedného pohybu

Synonymá spring (vo význame „jump, skip“)

bolt bounce bound
hop hurdle leap

Synonymá spring (vo význame „originate, emerge“)

appear arise arrive
begin birth come

Antonymá spring (vo význame „jump, skip“)

allow permit

Antonymá spring (vo význame „originate, emerge“)

cease decline depart

Časovanie spring

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spring

you spring

he/she/it springs

we spring

they spring

you spring

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sprang

you sprang

he/she/it sprang

we sprang

they sprang

you sprang

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will spring

you will spring

he/she/it will spring

we will spring

they will spring

you will spring

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sprung

you have sprung

he/she/it has sprung

we have sprung

they have sprung

you have sprung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sprung

you had sprung

he/she/it had sprung

we had sprung

they had sprung

you had sprung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sprung

you will have sprung

he/she/it will have sprung

we will have sprung

they will have sprung

you will have sprung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am springing

you are springing

he/she/it is springing

we are springing

they are springing

you are springing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was springing

you were springing

he/she/it was springing

we were springing

they were springing

you were springing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be springing

you will be springing

he/she/it will be springing

we will be springing

they will be springing

you will be springing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been springing

you have been springing

he/she/it has been springing

we have been springing

they have been springing

you have been springing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been springing

you had been springing

he/she/it had been springing

we had been springing

they had been springing

you had been springing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been springing

you will have been springing

he/she/it will have been springing

we will have been springing

they will have been springing

you will have been springing

Conditional present

I would spring

you would spring

he/she/it would spring

we would spring

they would spring

you would spring

Conditional perfect

I would have sprung

you would have sprung

he/she/it would have sprung

we would have sprung

they would have sprung

you would have sprung

Conditional present progressive

I would be springing

you would be springing

he/she/it would be springing

we would be springing

they would be springing

you would be springing

Conditional perfect progressive

I would have been springing

you would have been springing

he/she/it would have been springing

we would have been springing

they would have been springing

you would have been springing

Positive
Pozitívny

you spring

we Let’s spring

you spring

Negative
Negatívny

you don’t spring

we don’t spring

you don’t spring

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.