+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso understand

 

rozumieť, chápať, pochopiť

Neurčitok

(Infinitive)

understandA2
Minulý čas

(past simple)

understood
Minulé príčastie

(Past Participle)

understood

Nepravidelné sloveso understand

Vety s understand

1. understand prítomný čas jednoduchý

Chápeš, čo tým myslím?

He´s the only person who understands my situation.

 

On je jediná osoba, ktorá rozumie mojej situácii.

2. understood minulý čas jednoduchý

She spoke to me in German and I understood her!

 

Hovorila so mnou nemecky a ja som ju pochopila!

3. understood – minulé príčastie

I have never understood women who don’t want to work.

 

Nikdy nepochopím ženy, ktoré nechcú pracovať.

4. understanding prítomný čas priebehový

Priateľstvo je láska s porozumením.

Definícia slovesa understand

Anglicky

VERB

(used with object), understood, understand·ing.

  • to perceive the meaning of; grasp the idea of; comprehend:
  • to understand Spanish;
  • I didn’t understand your question.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), rozumieť, chápať.

  • pochopil, chápe; vnímať význam; uchopiť myšlienku; pochopiť:
  • porozumieť španielsky;
  • Nerozumel som vašej otázke.

Synonymá understand (vo význame „appreciate, comprehend“)

accept explain figure out
follow interpret know
learn perceive realize

Synonymá understand (vo význame „think, believe“)

assume consider hear

Antonymá understand (vo význame „appreciate, comprehend“)

be ignorant fail lose

Antonymá understand (vo význame „think, believe“)

discard leave reject

Časovanie understand

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I understand

you understand

he/she/it understands

we understand

they understand

you understand

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I understood

you understood

he/she/it understood

we understood

they understood

you understood

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will understand

you will understand

he/she/it will understand

we will understand

they will understand

you will understand

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have understood

you have understood

he/she/it has understood

we have understood

they have understood

you have understood

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had understood

you had understood

he/she/it had understood

we had understood

they had understood

you had understood

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have understood

you will have understood

he/she/it will have understood

we will have understood

they will have understood

you will have understood

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am understanding

you are understanding

he/she/it is understanding

we are understanding

they are understanding

you are understanding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was understanding

you were understanding

he/she/it was understanding

we were understanding

they were understanding

you were understanding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be understanding

you will be understanding

he/she/it will be understanding

we will be understanding

they will be understanding

you will be understanding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been understanding

you have been understanding

he/she/it has been understanding

we have been understanding

they have been understanding

you have been understanding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been understanding

you had been understanding

he/she/it had been understanding

we had been understanding

they had been understanding

you had been understanding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been understanding

you will have been understanding

he/she/it will have been understanding

we will have been understanding

they will have been understanding

you will have been understanding

Conditional present

I would understand

you would understand

he/she/it would understand

we would understand

they would understand

you would understand

Conditional perfect

I would have understood

you would have understood

he/she/it would have understood

we would have understood

they would have understood

you would have understood

Conditional present progressive

I would be understanding

you would be understanding

he/she/it would be understanding

we would be understanding

they would be understanding

you would be understanding

Conditional perfect progressive

I would have been understanding

you would have been understanding

he/she/it would have been understanding

we would have been understanding

they would have been understanding

you would have been understanding

Positive
Pozitívny

you understand

we Let’s understand

you understand

Negative
Negatívny

you don’t understand

we don’t understand

you don’t understand

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.