+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso learn

 

učiť sa, naučiť sa

Neurčitok

(Infinitive)

learnA2
Minulý čas

(past simple)

learnt/learned
Minulé príčastie

(Past Participle)

learnt/learned

Nepravidelné sloveso learn

Vety s learn

I won’t do such a stupid thing again. I learn from mistakes.

 

Nikdy viac neurobím takú istú hlúposť. Učím sa z chýb.

An average child learns to speak at the age of two, right?

 

Priemerné dieťa sa naučí hovoriť vo veku dvoch rokov, však?

2. learnt/learnedminulý čas jednoduchý

I learnt/learned a lot of useful things from my uncle.

 

Od strýka som sa naučil veľa užitočných vecí.

Anna learnt/learned German at school, but she doesn’t speak the language at all now.

 

Anna sa naučila nemčinu v škole, ale teraz nehovorí po nemecky vôbec.

3. learnt/learned – minulé príčastie

I´ve learnt/learned a new song. Can I sing it to you?

 

Naučila som sa novú pieseň. Môžem ti ju zaspievať?

Už si sa niekedy učila lyžovať?

4. learningprítomný čas priebehový

I´m learning to dance. I want to take part in a competition next year.

 

Učím sa tancovať. Budúci rok sa chcem zúčastniť súťaže.

Definícia slovesa learn

Anglicky

VERB

(used with object), learnt, learn·ing.

  • to acquire knowledge of or skill in by study, instruction, or experience:
  • to learn French; to learn to ski.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), učiť sa.

  • získavať poznatky alebo zručnosti štúdiom, nasledovaním inštrukcie alebo skúsenosťou:
  • učiť sa po francúzsky; učiť sa lyžovať.

Synonymá learn (vo význame „acquire information“)

determine enroll gain
get pick up study

Synonymá learn (vo význame „discover, find out“)

determine gain hear
see understand ascertain

Antonymá learn (vo význame „acquire information“)

ignore lose miss

Antonymá learn (vo význame „discover, find out“)

ignore miss overlook

Časovanie learn

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I learn

you learn

he/she/it learns

we learn

they learn

you learn

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I learnt; learned

you learnt; learned

he/she/it learnt; learned

we learnt; learned

they learnt; learned

you learnt; learned

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will learn

you will learn

he/she/it will learn

we will learn

they will learn

you will learn

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have learnt; learned

you have learnt; learned

he/she/it has learnt; learned

we have learnt; learned

they have learnt; learned

you have learnt; learned

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had learnt; learned

you had learnt; learned

he/she/it had learnt; learned

we had learnt; learned

they had learnt; learned

you had learnt; learned

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have learnt; learned

you will have learnt; learned

he/she/it will have learnt; learned

we will have learnt; learned

they will have learnt; learned

you will have learnt; learned

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am learning

you are learning

he/she/it is learning

we are learning

they are learning

you are learning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was learning

you were learning

he/she/it was learning

we were learning

they were learning

you were learning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be learning

you will be learning

he/she/it will be learning

we will be learning

they will be learning

you will be learning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been learning

you have been learning

he/she/it has been learning

we have been learning

they have been learning

you have been learning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been learning

you had been learning

he/she/it had been learning

we had been learning

they had been learning

you had been learning

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been learning

you will have been learning

he/she/it will have been learning

we will have been learning

they will have been learning

you will have been learning

Conditional present

I would learn

you would learn

he/she/it would learn

we would learn

they would learn

you would learn

Conditional perfect

I would have learnt; learned

you would have learnt; learned

he/she/it would have learnt; learned

we would have learnt; learned

they would have learnt; learned

you would have learnt; learned

Conditional present progressive

I would be learning

you would be learning

he/she/it would be learning

we would be learning

they would be learning

you would be learning

Conditional perfect progressive

I would have been learning

you would have been learning

he/she/it would have been learning

we would have been learning

they would have been learning

you would have been learning

Positive
Pozitívny

you learn

we Let’s learn

you learn

Negative
Negatívny

you don’t learn

we don’t learn

you don’t learn

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.