+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso wake

 

prebudiť, zobudiť

Neurčitok

(Infinitive)

wakeA2
Minulý čas

(past simple)

waked/woke
Minulé príčastie

(Past Participle)

waked/woken

Nepravidelné sloveso wake

Vety s wake

My dad always wakes me up before he leaves home.

 

Otec ma vždy zobúdza predtým, ako odíde z domu.

2. waked; wokeminulý čas jednoduchý

A strange noise waked; woke me up in the middle of the night.

 

Zvláštny hluk ma prebudil uprostred noci.

3. waked; woken – minulé príčastie

The patient went into a coma after a car accident and hasn’t waked; woken up yet.

 

Pacient sa po nehode dostal do kómy a ešte sa neprebudil.

Prečo ju budíš? Nechaj ju spať.

Definícia slovesa wake

Anglicky

VERB

waked; woke, waked; woken, wak·ing.

  • emerge or cause to emerge from sleep; stop sleeping.
  • „Andrea woke up feeling better.“

Slovensky

Sloveso

prebudiť, zobudiť.

  • vynoriť sa alebo spôsobiť vynorenie zo spánku;
  • prestať spať.
  • „Andrea sa prebudila a cítila sa lepšie.“

Synonymá wake 

awake awaken rouse
stir get up get out of bed

Antonymá wake

sleep fall asleep

Časovanie wake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wake

you wake

he/she/it wakes

we wake

they wake

you wake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I waked; woke

you waked; woke

he/she/it waked; woke

we waked; woke

they waked; woke

you waked; woke

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will wake

you will wake

he/she/it will wake

we will wake

they will wake

you will wake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have waked; woken

you have waked; woken

he/she/it has waked; woken

we have waked; woken

they have waked; woken

you have waked; woken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had waked; woken

you had waked; woken

he/she/it had waked; woken

we had waked; woken

they had waked; woken

you had waked; woken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have waked; woken

you will have waked; woken

he/she/it will have waked; woken

we will have waked; woken

they will have waked; woken

you will have waked; woken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am waking

you are waking

he/she/it is waking

we are waking

they are waking

you are waking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was waking

you were waking

he/she/it was waking

we were waking

they were waking

you were waking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be waking

you will be waking

he/she/it will be waking

we will be waking

they will be waking

you will be waking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been waking

you have been waking

he/she/it has been waking

we have been waking

they have been waking

you have been waking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been waking

you had been waking

he/she/it had been waking

we had been waking

they had been waking

you had been waking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been waking

you will have been waking

he/she/it will have been waking

we will have been waking

they will have been waking

you will have been waking

Conditional present

I would wake

you would wake

he/she/it would wake

we would wake

they would wake

you would wake

Conditional perfect

I would have waked; woken

you would have waked; woken

he/she/it would have waked; woken

we would have waked; woken

they would have waked; woken

you would have waked; woken

Conditional present progressive

I would be waking

you would be waking

he/she/it would be waking

we would be waking

they would be waking

you would be waking

Conditional perfect progressive

I would have been waking

you would have been waking

he/she/it would have been waking

we would have been waking

they would have been waking

you would have been waking

Positive
Pozitívny

you wake

we Let’s wake

you wake

Negative
Negatívny

you don’t wake

we don’t wake

you don’t wake

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.