+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso cost

 

stáť

Neurčitok

(Infinitive)

costA2
Minulý čas

(past simple)

cost
Minulé príčastie

(Past Participle)

cost

Nepravidelné sloveso cost

Vety s cost

Táto aféra ťa môže stáť kariéru.

Auto, ako toto, stojí vela. (Takéto auto stojí vela.)

Stálo to veľa, ale stálo to za tú cenu.

A new car cost too much. I couldn’t afford one.

 

Nové auto stálo príliš veľa. Nemohol som si ho dovoliť.

3. cost – minulé príčastie

Už ma to stálo príliš veľa času.

We cancelled our trip to New Zeland because it would have cost us a fortune.

 

Zrušili sme náš výlet na Nový Zéland, pretože by nás to stálo celý majetok.

My car is costing me too much, so I’m going to trade down to a cheaper model.

 

Moje auto ma stojí príliš veľa, takže ho idem vymeniť za lacnejší model.

Definícia slovesa cost

Anglicky

VERB

cost, cost·ing.

  • (of an object or action) require the payment of (a specified sum of money) before it can be acquired or done.
  • „each issue of the magazine costs £1“

Slovensky

Sloveso

stáť, stojí.

  • (z objektu alebo z úkonu) vyžadujú zaplatenie (určenú sumu peňazí) predtým, ako sa môže získať alebo vykonať.
  • „každé vydanie časopisu stojí £ 1“

 

noun

  • the price paid to acquire, produce, accomplish, or maintain anything:
  • the high cost of a good meal.

Podstatné meno

  • cena zaplatená za získanie, výrobu, dosiahnutie alebo udržanie niečoho:
  • vysoká cena dobrého jedla.

Synonymá cost (vo význame „command a price of“)

bring in come to require
sell of take yield

Synonymá cost (vo význame „harm; exact a penalty“)

expect hurt lose

Antonymá cost (vo význame „command a price of“)

disallow lose refuse

Časovanie cost

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I cost

you cost

he/she/it costs

we cost

they cost

you cost

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I cost

you cost

he/she/it cost

we cost

they cost

you cost

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will cost

you will cost

he/she/it will cost

we will cost

they will cost

you will cost

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have cost

you have cost

he/she/it has cost

we have cost

they have cost

you have cost

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had cost

you had cost

he/she/it had cost

we had cost

they had cost

you had cost

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have cost

you will have cost

he/she/it will have cost

we will have cost

they will have cost

you will have cost

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am costing

you are costing

he/she/it is costing

we are costing

they are costing

you are costing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was costing

you were costing

he/she/it was costing

we were costing

they were costing

you were costing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be costing

you will be costing

he/she/it will be costing

we will be costing

they will be costing

you will be costing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been costing

you have been costing

he/she/it has been costing

we have been costing

they have been costing

you have been costing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been costing

you had been costing

he/she/it had been costing

we had been costing

they had been costing

you had been costing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been costing

you will have been costing

he/she/it will have been costing

we will have been costing

they will have been costing

you will have been costing

Conditional present

I would cost

you would cost

he/she/it would cost

we would cost

they would cost

you would cost

Conditional perfect

I would have cost

you would have cost

he/she/it would have cost

we would have cost

they would have cost

you would have cost

Conditional present progressive

I would be costing

you would be costing

he/she/it would be costing

we would be costing

they would be costing

you would be costing

Conditional perfect progressive

I would have been costing

you would have been costing

he/she/it would have been costing

we would have been costing

they would have been costing

you would have been costing

Positive
Pozitívny

you cost

we Let’s cost

you cost

Negative
Negatívny

you don’t cost

we don’t cost

you don’t cost

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.