+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso  fly

 

lietať, letieť

Neurčitok

(Infinitive)

flyA2
Minulý čas

(past simple)

flew
Minulé príčastie

(Past Participle)

flown

Nepravidelné sloveso fly

Vety s fly

Nechcem letieť touto leteckou linkou.

Leteli sme do Madridu a nasadli tam na vlak.

3. flown – minulé príčastie

I´ve never flown before so I´m quite anxious.

 

Nikdy predtým som neletel/a, takže som trochu znepokojený/á.

We were supposed to meet in London, but when I got there, he´d already flown to Barcelona.

 

Mali sme sa stretnúť v Londýne, ale keď som sa tam dostal/a, on už letel do Barcelony.

We are flying to Miami next month. I am so excited!

 

Budúci mesiac letíme do Miami. Veľmi sa teším (Som tak nadšený/á)!

Definícia slovesa fly

Anglicky

VERB

flew, flown,fly·ing.

  • (of a bird, bat, or insect) move through the air using wings.
  • „Close the door or the flies will fly in.“

Slovensky

Sloveso

lietať.

  • (vták, netopier alebo hmyz) sa pohybujú vzduchom pomocou krídel.
  • „Zatvorte dvere alebo muchy nalietajú dnu.“

Synonymá fly (vo význame „take to the air, usually employing wings“)

circle float pilot
climb flutter reach
cross operate rush
drift speed swoop
take off travel aviate

Synonymá fly (vo význame „run or pass swiftly“)

flee rush shoot
glide pass race

Synonymá fly (vo význame „escape, flee“)

break disappear run
take off withdraw abscond

Antonymá fly (vo význame „take to the air, usually employing wings“)

remain slow stay

Antonymá fly (vo význame „run or pass swiftly“)

slow dally rest

Antonymá fly (vo význame „escape, flee“)

arrive obey stay

Časovanie fly

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I fly

you fly

he/she/it flies

we fly

they fly

you fly

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I flew

you flew

he/she/it flew

we flew

they flew

you flew

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will fly

you will fly

he/she/it will fly

we will fly

they will fly

you will fly

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have flown

you have flown

he/she/it has flown

we have flown

they have flown

you have flown

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had flown

you had flown

he/she/it had flown

we had flown

they had flown

you had flown

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have flown

you will have flown

he/she/it will have flown

we will have flown

they will have flown

you will have flown

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am flying

you are flying

he/she/it is flying

we are flying

they are flying

you are flying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was flying

you were flying

he/she/it was flying

we were flying

they were flying

you were flying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be flying

you will be flying

he/she/it will be flying

we will be flying

they will be flying

you will be flying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been flying

you have been flying

he/she/it has been flying

we have been flying

they have been flying

you have been flying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been flying

you had been flying

he/she/it had been flying

we had been flying

they had been flying

you had been flying

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been flying

you will have been flying

he/she/it will have been flying

we will have been flying

they will have been flying

you will have been flying

Conditional present

I would fly

you would fly

he/she/it would fly

we would fly

they would fly

you would fly

Conditional perfect

I would have flown

you would have flown

he/she/it would have flown

we would have flown

they would have flown

you would have flown

Conditional present progressive

I would be flying

you would be flying

he/she/it would be flying

we would be flying

they would be flying

you would be flying

Conditional perfect progressive

I would have been flying

you would have been flying

he/she/it would have been flying

we would have been flying

they would have been flying

you would have been flying

Positive
Pozitívny

you fly

we Let’s fly

you fly

Negative
Negatívny

you don’t fly

we don’t fly

you don’t fly

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.