+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso light

 

rozsvietiť, zosvetliť, rozžiariť, zapáliť

Neurčitok

(Infinitive)

lightB1
Minulý čas

(past simple)

lit; lighted
Minulé príčastie

(Past Participle)

lit; lighted

Nepravidelné sloveso light

Vety s light

Táto nová farba vlasov rozžaruje tvoju tvár.

2. lit; lighted minulý čas jednoduchý

Michal put his daughter´s birthday cake on the table and lit; lighted the candles.

 

Michal položil dcérinu narodeninovú tortu na stôl a zapálil sviečky.

The new lamps beautifully lit; lighted the hall.

 

Nové lampy krásne presvietili chodbu.

3. lit; lighted – minulé príčastie

You´ve just lit; lighted another cigarette. I thought you were supposed to quit smoking.

 

Práve si si zapálil ďalšiu cigaretu. Myslela som si, že si mal prestať fajčiť.

4. lighting prítomný čas priebehový

I was lighting up when I noticed a ‚no smoking‘ sign.

 

Zapaľoval som si, keď som si všimol nápis „zákaz fajčenia.“

Definícia slovesa light

Anglicky

VERB

lit, light·ing.

  • the natural agent that stimulates sight and makes things visible.
  • „the light of the sun“

Slovensky

Sloveso

rozsvietiť.

  • prírodné činidlo, ktoré stimuluje zrak a robí veci viditeľnými
  • „svetlo slnka“

Synonymá light (vo význame „illuminate“)

brighten ignite kindle
light up put on shine

Synonymá light (vo význame „start on fire“)

burn ignite kindle

Synonymá light (vo význame „step down; land“)

sit alight arrive

Antonymá light (vo význame „illuminate“)

disenchant dull put out

Antonymá light (vo význame „start on fire“)

extinguish put out darken

Antonymá light (vo význame „step down; land“)

continue depart do

Časovanie light

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I light

you light

he/she/it lights

we light

they light

you light

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I lit; lighted

you lit; lighted

he/she/it lit; lighted

we lit; lighted

they lit; lighted

you lit; lighted

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will light

you will light

he/she/it will light

we will light

they will light

you will light

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have lit; lighted

you have lit; lighted

he/she/it has lit; lighted

we have lit; lighted

they have lit; lighted

you have lit; lighted

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had lit; lighted

you had lit; lighted

he/she/it had lit; lighted

we had lit; lighted

they had lit; lighted

you had lit; lighted

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have lit; lighted

you will have lit; lighted

he/she/it will have lit; lighted

we will have lit; lighted

they will have lit; lighted

you will have lit; lighted

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am lighting

you are lighting

he/she/it is lighting

we are lighting

they are lighting

you are lighting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was lighting

you were lighting

he/she/it was lighting

we were lighting

they were lighting

you were lighting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be lighting

you will be lighting

he/she/it will be lighting

we will be lighting

they will be lighting

you will be lighting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been lighting

you have been lighting

he/she/it has been lighting

we have been lighting

they have been lighting

you have been lighting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been lighting

you had been lighting

he/she/it had been lighting

we had been lighting

they had been lighting

you had been lighting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been lighting

you will have been lighting

he/she/it will have been lighting

we will have been lighting

they will have been lighting

you will have been lighting

Conditional present

I would light

you would light

he/she/it would light

we would light

they would light

you would light

Conditional perfect

I would have lit; lighted

you would have lit; lighted

he/she/it would have lit; lighted

we would have lit; lighted

they would have lit; lighted

you would have lit; lighted

Conditional present progressive

I would be lighting

you would be lighting

he/she/it would be lighting

we would be lighting

they would be lighting

you would be lighting

Conditional perfect progressive

I would have been lighting

you would have been lighting

he/she/it would have been lighting

we would have been lighting

they would have been lighting

you would have been lighting

Positive
Pozitívny

you light

we Let’s light

you light

Negative
Negatívny

you don’t light

we don’t light

you don’t light

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.