+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso burn

 

zhorieť, popáliť, pripáliť, spáliť

Neurčitok

(Infinitive)

burnB1
Minulý čas

(past simple)

burnt / burned
Minulé príčastie

(Past Participle)

burnt / burned

Nepravidelné sloveso burn

Vety s burn

Idem do fitka spáliť nejaké kalórie.

You´ll burn your back if you keep sitting like this in the sun for too long.

 

Spáliš si chrbát, ak budeš takto sedieť na slnku príliš dlho.

2. burnt; burned minulý čas jednoduchý

We burnt; burned a lot of wood to keep the cottage warm last winter.

 

Minulú zimu sme spálili sme veľa dreva, aby sme udržali teplo v chate.

3. burnt; burned – minulé príčastie

I´ve burnt; burned my shoulders while I was on the beach.

 

Spálil/a som si ramená, kým som bola na pláži.

Someone set fire to the warehouses in the evening. Some of them are still burning now.

 

Niekto večer zapálil oheň v skladoch. Niektoré z nich stále horia.

Definícia slovesa burn

Anglicky

VERB

burnt, burn·ing.

  • (fire) flame or glow while consuming a material such as coal or wood.
  • „a fire burned and crackled cheerfully in the grate“
  • be or cause to be destroyed by fire.
  • „he watched his restaurant burn to the ground“

Slovensky

Sloveso

zhorieť.

  • (oheň) požiar alebo žiaria pri spotrebovaní materiálu, ako je uhlie alebo drevo.
  • „oheň horel a veselo praskal v rošte“
  • byť alebo spôsobiť zničenie ohňom.
  • „sledoval, ako jeho reštaurácia horí do základov“

Synonymá burn (vo význame „be on fire; set on fire“)

blaze char heat
ignite light melt

Synonymá burn (vo význame „feel stinging pain“)

hurt bite pain

Synonymá burn (vo význame „be excited about; yearn for“)

blaze boil rage

Synonymá burn (vo význame „cheat“)

beat take use

Antonymá burn (vo význame „be on fire; set on fire“)

extinguish freeze put out

Antonymá burn (vo význame „feel stinging pain“)

assuage help aid

Antonymá burn (vo význame „be excited about; yearn for“)

be happy dislike cool

Antonymá burn (vo význame „cheat“)

abstain lose give

Časovanie burn

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I burn

you burn

he/she/it burns

we burn

they burn

you burn

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I burnt; burned

you burnt; burned

he/she/it burnt; burned

we burnt; burned

they burnt; burned

you burnt; burned

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will burn

you will burn

he/she/it will burn

we will burn

they will burn

you will burn

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have burnt; burned

you have burnt; burned

he/she/it has burnt; burned

we have burnt; burned

they have burnt; burned

you have burnt; burned

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had burnt; burned

you had burnt; burned

he/she/it had burnt; burned

we had burnt; burned

they had burnt; burned

you had burnt; burned

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have burnt; burned

you will have burnt; burned

he/she/it will have burnt; burned

we will have burnt; burned

they will have burnt; burned

you will have burnt; burned

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am burning

you are burning

he/she/it is burning

we are burning

they are burning

you are burning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was burning

you were burning

he/she/it was burning

we were burning

they were burning

you were burning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be burning

you will be burning

he/she/it will be burning

we will be burning

they will be burning

you will be burning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been burning

you have been burning

he/she/it has been burning

we have been burning

they have been burning

you have been burning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been burning

you had been burning

he/she/it had been burning

we had been burning

they had been burning

you had been burning

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been burning

you will have been burning

he/she/it will have been burning

we will have been burning

they will have been burning

you will have been burning

Conditional present

I would burn

you would burn

he/she/it would burn

we would burn

they would burn

you would burn

Conditional perfect

I would have burnt; burned

you would have burnt; burned

he/she/it would have burnt; burned

we would have burnt; burned

they would have burnt; burned

you would have burnt; burned

Conditional present progressive

I would be burning

you would be burning

he/she/it would be burning

we would be burning

they would be burning

you would be burning

Conditional perfect progressive

I would have been burning

you would have been burning

he/she/it would have been burning

we would have been burning

they would have been burning

you would have been burning

Positive
Pozitívny

you burn

we Let’s burn

you burn

Negative
Negatívny

you don’t burn

we don’t burn

you don’t burn

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.