+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso  set

 

nastaviť, zapadnúť, položiť

Neurčitok

(Infinitive)

setB2
Minulý čas

(past simple)

set
Minulé príčastie

(Past Participle)

set

Nepravidelné sloveso set

Vety so set

I always set three alarms clocks if I need to wake up before 6 o´clock the next day.

 

Vždy, keď potrebujem nasledujúci deň vstať pred 6. hodinou, nastavím si tri budíky.

Our school sets very high standards of teaching.

 

Naša škola nastavuje veľmi vysoké štandardy výučby.

We set the sails and the ship moved gently down the river.

 

Nastavili sme plachty a loď sa jemne pohla smerom dole riekou.

3. set – minulé príčastie

Slnko už zašlo (zapadlo). Poďme naspäť (Vráťme sa).

Aneta´s in the surgery. The doctor´s setting her broken hand.

 

Aneta je na chirurgii. Doktor nastavuje jej zlomenú ruku.

Definícia slovesa set

Anglicky

VERB

(used with object), set, set·ting.

  • to put (something or someone) in a particular place:
  • to set a vase on a table.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), nastaviť, položiť.

  • umiestniť (niečo alebo niekoho) na určité miesto:
  • postaviť vázu na stôl.

Synonymá set (vo význame „position, place“)

apply establish fix
install lay post

Synonymá set (vo význame „decide upon“)

agree upon appoint determine
impose name settle

Synonymá set (vo význame „harden“)

fix clot congeal

Synonymá set (vo význame „decline“)

drop dip sink

Synonymá set (vo význame „start, incite“)

begin initiate raise

Antonymá set (vo význame „position, place“)

change confuse depart

Antonymá set (vo význame „decide upon“)

destroy disorganize ignore

Antonymá set (vo význame „harden“)

liquefy melt thin

Antonymá set (vo význame „decline“)

appear arrive grow

Antonymá set (vo význame „start, incite“)

conclude end finish

Časovanie set

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I set

you set

he/she/it sets

we set

they set

you set

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I set

you set

he/she/it set

we set

they set

you set

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will set

you will set

he/she/it will set

we will set

they will set

you will set

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have set

you have set

he/she/it has set

we have set

they have set

you have set

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had set

you had set

he/she/it had set

we had set

they had set

you had set

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have set

you will have set

he/she/it will have set

we will have set

they will have set

you will have set

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am setting

you are setting

he/she/it is setting

we are setting

they are setting

you are setting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was setting

you were setting

he/she/it was setting

we were setting

they were setting

you were setting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be setting

you will be setting

he/she/it will be setting

we will be setting

they will be setting

you will be setting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been setting

you have been setting

he/she/it has been setting

we have been setting

they have been setting

you have been setting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been setting

you had been setting

he/she/it had been setting

we had been setting

they had been setting

you had been setting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been setting

you will have been setting

he/she/it will have been setting

we will have been setting

they will have been setting

you will have been setting

Conditional present

I would set

you would set

he/she/it would set

we would set

they would set

you would set

Conditional perfect

I would have set

you would have set

he/she/it would have set

we would have set

they would have set

you would have set

Conditional present progressive

I would be setting

you would be setting

he/she/it would be setting

we would be setting

they would be setting

you would be setting

Conditional perfect progressive

I would have been setting

you would have been setting

he/she/it would have been setting

we would have been setting

they would have been setting

you would have been setting

Positive
Pozitívny

you set

we Let’s set

you set

Negative
Negatívny

you don’t set

we don’t set

you don’t set

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.