+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso show

 

ukázať, zobraziť, prejaviť

Neurčitok

(Infinitive)

showA2
Minulý čas

(past simple)

showed
Minulé príčastie

(Past Participle)

shown/showed

Nepravidelné sloveso show

Vety so show

This girl shows an unbelievable linguistic talent.

 

Toto dievča ukazuje neuveriteľný jazykový talent.

2. showed minulý čas jednoduchý

Martin mi ukázal jeho zbierku známok.

3. shown / Showed – minulé príčastie

I´ve never shown / showed you where I live. How do you know then?

 

Nikdy som ti neukázal/a kde bývam. Ako to teda vieš?

Why are you showing me these nude pictures of yours? I am not interested.

 

Prečo mi ukazuješ svoje nahé fotky? Nemám záujem.

Definícia slovesa show

Anglicky

VERB

(used with object), showed, shown, show·ing.

  • to cause or allow to be seen;
  • exhibit; display.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), ukázať, prejaviť.

  • spôsobiť alebo povoliť, aby bolo niečo videné;
  • exponovať; ukázať.

Synonymá show (vo význame „actively exhibit something“)

air demonstrate display
exhibit offer present

Synonymá show (vo význame „passively exhibit something“)

appear come determine
explain illustrate prove

Synonymá show (vo význame „grant“)

give accord confer

Synonymá show (vo význame „accompany“)

conduct lead see

Antonymá show (vo význame „actively exhibit something“)

conceal cover hide

Antonymá show (vo význame „passively exhibit something“)

confuse depart fail

Antonymá show (vo význame „grant“)

refuse take abandon

Antonymá show (vo význame „accompany“)

leave misguide mislead

Časovanie show

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I show

you show

he/she/it shows

we show

they show

you show

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I showed

you showed

he/she/it showed

we showed

they showed

you showed

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will show

you will show

he/she/it will show

we will show

they will show

you will show

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shown; showed

you have shown; showed

he/she/it has shown; showed

we have shown; showed

they have shown; showed

you have shown; showed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shown; showed

you had shown; showed

he/she/it had shown; showed

we had shown; showed

they had shown; showed

you had shown; showed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shown; showed

you will have shown; showed

he/she/it will have shown; showed

we will have shown; showed

they will have shown; showed

you will have shown; showed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am showing

you are showing

he/she/it is showing

we are showing

they are showing

you are showing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was showing

you were showing

he/she/it was showing

we were showing

they were showing

you were showing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be showing

you will be showing

he/she/it will be showing

we will be showing

they will be showing

you will be showing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been showing

you have been showing

he/she/it has been showing

we have been showing

they have been showing

you have been showing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been showing

you had been showing

he/she/it had been showing

we had been showing

they had been showing

you had been showing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been showing

you will have been showing

he/she/it will have been showing

we will have been showing

they will have been showing

you will have been showing

Conditional present

I would show

you would show

he/she/it would show

we would show

they would show

you would show

Conditional perfect

I would have shown; showed

you would have shown; showed

he/she/it would have shown; showed

we would have shown; showed

they would have shown; showed

you would have shown; showed

Conditional present progressive

I would be showing

you would be showing

he/she/it would be showing

we would be showing

they would be showing

you would be showing

Conditional perfect progressive

I would have been showing

you would have been showing

he/she/it would have been showing

we would have been showing

they would have been showing

you would have been showing

Positive
Pozitívny

you show

we Let’s show

you show

Negative
Negatívny

you don’t show

we don’t show

you don’t show

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.