+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso stick

 

zapichnúť, pichnúť, pripnúť

Neurčitok

(Infinitive)

stickB1
Minulý čas

(past simple)

stuck
Minulé príčastie

(Past Participle)

stuck

Nepravidelné sloveso stick

Vety so stick

Nepchaj svoje ruky mimo klietky.

Sestrička mi pichla ihlu do zápästia.

3. stuck – minulé príčastie

You´ve stuck your tongue out at Laura several times this week, John. Why are you doing it?

 

Ján, tento víkend si niekoľkokrát vyplazil jazyk na Lauru. Prečo to robíš?

4. sticking prítomný čas priebehový

Why are you sticking this announcement here? The message board is over there.

 

Prečo pripínaš oznámenie sem? Nástenka je tam.

Definícia slovesa stick

Anglicky

VERB

stuck, stick·ing.

  • push a sharp or pointed object into or through (something).
  • „she stuck his fork into the sausage“

Slovensky

Sloveso

zapichnúť, pripnúť.

  • zatlačiť ostrý alebo špicatý predmet do alebo cez (niečo).
  • „zapichla vidličku do klobásy“

Synonymá stick (vo význame „adhere, affix“)

attach catch fix
hold paste stay

Synonymá stick (vo význame „poke with pointed object“)

dig drive insert
pin sink stab

Synonymá stick (vo význame „position, lay“)

drop fix install
put store stuff

Synonymá stick (vo význame „endure“)

go stand take

Antonymá stick (vo význame „adhere, affix“)

go halt leave

Antonymá stick (vo význame „poke with pointed object“)

halt stop displace

Antonymá stick (vo význame „position, lay“)

change confuse disorder

Antonymá stick (vo význame „endure“)

refuse reject stop

Časovanie stick

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I stick

you stick

he/she/it sticks

we stick

they stick

you stick

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I stuck

you stuck

he/she/it stuck

we stuck

they stuck

you stuck

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will stick

you will stick

he/she/it will stick

we will stick

they will stick

you will stick

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have stuck

you have stuck

he/she/it has stuck

we have stuck

they have stuck

you have stuck

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had stuck

you had stuck

he/she/it had stuck

we had stuck

they had stuck

you had stuck

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have stuck

you will have stuck

he/she/it will have stuck

we will have stuck

they will have stuck

you will have stuck

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sticking

you are sticking

he/she/it is sticking

we are sticking

they are sticking

you are sticking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sticking

you were sticking

he/she/it was sticking

we were sticking

they were sticking

you were sticking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sticking

you will be sticking

he/she/it will be sticking

we will be sticking

they will be sticking

you will be sticking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sticking

you have been sticking

he/she/it has been sticking

we have been sticking

they have been sticking

you have been sticking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sticking

you had been sticking

he/she/it had been sticking

we had been sticking

they had been sticking

you had been sticking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sticking

you will have been sticking

he/she/it will have been sticking

we will have been sticking

they will have been sticking

you will have been sticking

Conditional present

I would stick

you would stick

he/she/it would stick

we would stick

they would stick

you would stick

Conditional perfect

I would have stuck

you would have stuck

he/she/it would have stuck

we would have stuck

they would have stuck

you would have stuck

Conditional present progressive

I would be sticking

you would be sticking

he/she/it would be sticking

we would be sticking

they would be sticking

you would be sticking

Conditional perfect progressive

I would have been sticking

you would have been sticking

he/she/it would have been sticking

we would have been sticking

they would have been sticking

you would have been sticking

Positive
Pozitívny

you stick

we Let’s stick

you stick

Negative
Negatívny

you don’t stick

we don’t stick

you don’t stick

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.