+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso strike

 

naraziť, odbiť, udrieť, bodať

Neurčitok

(Infinitive)

strikeB1
Minulý čas

(past simple)

struck
Minulé príčastie

(Past Participle)

struck

Nepravidelné sloveso strike

Vety so strike

When the clock strikes midnight, you must leave the church.

 

Keď hodiny odbijú polnoc, musíš opustiť kostol.

2. struck minulý čas jednoduchý

Udrel som si lakeť o rám dverí.

His strange behavior struck me immediately, but I didn’t say anything.

 

Jeho zvláštne chovanie ma hneď odbilo, ale nepovedala som nič.

3. struck – minulé príčastie

The family was struck with grief after the untimely death of their loved one.

 

Rodina bola zasiahnutá smútkom po predčasnej smrti ich milovanej osoby.

4. striking prítomný čas priebehový

The clock is striking twelve. It´s time to move on the next item on our agenda.

 

Hodiny odbíjajú dvanásť. Je čas posunúť sa na ďalší bod nášho programu.

Definícia slovesa strike

Anglicky

VERB

(used with object), struck, strik·ing.

  •  to deal a blow or stroke to (a person or thing), as with the fist, a weapon, or a hammer;
  • hit.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), udrieť, naraziť.

  • dať úder (osobe alebo veci), napríklad päsťou, zbraňou alebo kladivom;
  • zasiahnuť.

Synonymá strike (vo význame „hit hard“)

beat crash force
knock punch smack

Synonymá strike (vo význame „make an impact“)

affect carry get
hit move reach

Synonymá strike (vo význame „find, discover“)

arrive at catch reach
seize take achieve

Synonymá strike (vo význame „devastate, affect“)

afflict attack hit

Synonymá strike (vo význame „walk out of job in protest“)

negotiate stop boycott

Antonymá strike (vo význame „hit hard“)

surrender lose miss

Antonymá strike (vo význame „make an impact“)

depart fail lose

Antonymá strike (vo význame „find, discover“)

be immune free let go

Antonymá strike (vo význame „devastate, affect“)

aid surrender make happy

Antonymá strike (vo význame „walk out of job in protest“)

comply obey lose

Časovanie strike

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I strike

you strike

he/she/it strikes

we strike

they strike

you strike

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I struck

you struck

he/she/it struck

we struck

they struck

you struck

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will strike

you will strike

he/she/it will strike

we will strike

they will strike

you will strike

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have struck

you have struck

he/she/it has struck

we have struck

they have struck

you have struck

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had struck

you had struck

he/she/it had struck

we had struck

they had struck

you had struck

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have struck

you will have struck

he/she/it will have struck

we will have struck

they will have struck

you will have struck

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am striking

you are striking

he/she/it is striking

we are striking

they are striking

you are striking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was striking

you were striking

he/she/it was striking

we were striking

they were striking

you were striking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be striking

you will be striking

he/she/it will be striking

we will be striking

they will be striking

you will be striking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been striking

you have been striking

he/she/it has been striking

we have been striking

they have been striking

you have been striking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been striking

you had been striking

he/she/it had been striking

we had been striking

they had been striking

you had been striking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been striking

you will have been striking

he/she/it will have been striking

we will have been striking

they will have been striking

you will have been striking

Conditional present

I would strike

you would strike

he/she/it would strike

we would strike

they would strike

you would strike

Conditional perfect

I would have struck

you would have struck

he/she/it would have struck

we would have struck

they would have struck

you would have struck

Conditional present progressive

I would be striking

you would be striking

he/she/it would be striking

we would be striking

they would be striking

you would be striking

Conditional perfect progressive

I would have been striking

you would have been striking

he/she/it would have been striking

we would have been striking

they would have been striking

you would have been striking

Positive
Pozitívny

you strike

we Let’s strike

you strike

Negative
Negatívny

you don’t strike

we don’t strike

you don’t strike

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.